Bony ruszają w region.
Sprawdź daty na mapie.

Uzyskaj do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe — szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo.

Sięgnij po wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.

Środki w tej rundzie naboru
zostały wyczerpane.

Strefa RozwoYou 2 to druga edycja projektu skierowanego do takiego przedsiębiorcy jak Ty!

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą dostajesz bony rozwojowe, które w 80% dotowane są z środków Unii Europejskiej.

Jesteś już graczem średniej wielkości? To skorzystaj z bonów, które w 50% zostaną sfinansowane ze wspomnianego źródła.

A może jesteś średnim przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników powyżej 50 r.ż. i/lub o niskich kwalifikacjach? Otrzymasz dodatkowe 10% dofinansowania, a jeśli Twoja firma należy do podmiotów wysokiego wzrostu to damy Ci kolejne 10%.

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa możesz przeznaczyć
9 240 zł (w tym wkład własny) na jednego pracownika.

Przyznane środki możesz przeznaczyć na następujące usługi rozwojowe:

Studia podyplomowe

do 35 zł/h

Usługi szkoleniowe

do 70 zł/h

Usługi doradcze

do 70 zł/h

Potwierdzenie obecności – zmiana zasad

Aktualności

Potwierdzenie obecności – zmiana zasad

Czytaj dalej

W związku z wprowadzeniem przez IZ RPO zmiany w zakresie potwierdzania obecności uczestników na Usługach realizowanych w formie zdalnej prosimy zapoznanie się oraz stosowanie jej od dnia 1. maja 2021 roku:

Usługodawca powinien zapewnić jedno z dwóch poniższych rozwiązań w zakresie potwierdzenia obecności uczestników:

a) dostęp do wygenerowanych z systemu potwierdzeń obecności uczestników usługi (czas zalogowania i wylogowania), na podstawie których Trener sporządza listę obecności

lub, jeśli system nie przewiduje możliwości tworzenia raportów:

b) listy obecności z każdego dnia usługi sporządzone i podpisane przez Trenera na podstawie codziennych potwierdzeń mailowych uczestnictwa na usłudze wysyłanych przez każdego uczestnika do trenera/dostawcy usługi na początku i na końcu usługi w danym dniu. Potwierdzenia mailowe powinny zawierać adres nadawcy, datę i godzinę wysłania oraz pełną nazwę usługi rozwojowej i jej termin. Przekazywanie zbiorczych mailowych potwierdzeń uczestnictwa w kilku usługach w danym miesiącu, wysłane po zakończeniu ostatniej z nich nie będzie podstawą do uznania kwalifikowalności ww. usług.

Niezależnie od powyższego uczestnicy usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej zobowiązani są do potwierdzania obecności w Internetowym Systemie Obiegu Bonów Rozwojowych zarządzanym przez Operatora (ISOBR), w każdym dniu ich trwania.

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze informacje o naborach do projektu Strefa RozwoYou 2 oraz wydarzeniach organizowanych dla przedsiębiorców w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.