Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kogo Wspieramy?

Projekt Strefa RozwoYou jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wsparcie kierujemy do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego

Co Finansujemy?

Dotujemy do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika.

Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe* znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

* Zgodnie z regulaminem z dnia 4-go kwietnia 2018 nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe

Kogo Premiujemy?

  • pracownicy 50+
  • osoby z niepełnosprawnością
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach
  • przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy
  • przedsiębiorcy z sektorów strategicznych
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER

BONY ROZWOJOWE to elektroniczny dokument posiadający określoną wartość nominalną i okres ważności uprawniający MŚP i/lub jego pracowników do skorzystania z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych

SZKOLENIA

w tym kursy zawodowe

DORADZTWO

w tym mentoring i coaching

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby otrzymać BON ROZWOJOWY: wypełnij formularz zgłoszeniowy i podpisz umowę wsparcia

Inwestycja w kadry to budowa potencjału każdego przedsiębiorstwa. Wykorzystaj szansę, jaką daje projekt i stwórz Strefę RozwoYOU w swojej firmie!

Przedsiębiorca
Pracownik

Oszczędność pieniędzy

dofinansowanie do 80% wartości planowanego budżetu na szkolenia

motywacja do rozwoju, samorealizacja wsparta przez pracodawcę, wysoka jakość usług szkoleniowych

dofinansowanie do 80% wartości planowanego budżetu na szkolenia

motywacja do rozwoju, samorealizacja wsparta przez pracodawcę, wysoka jakość usług szkoleniowych

Podniesienie konkurencyjności
na rynku

inwestycja w rozwój kadry, wzrost konkurencyjności na rynku poprzez podniesienie jakości usług

podwyższenie kwalifikacji, aktualizacja kompetencji, wzrost atrakcyjności na rynku pracy

inwestycja w rozwój kadry, wzrost konkurencyjności na rynku poprzez podniesienie jakości usług

podwyższenie kwalifikacji, aktualizacja kompetencji, wzrost atrakcyjności na rynku pracy

Rozwój i dostosowanie do zmian

dostosowanie do wdrożeń w ramach gospodarki 4.0. Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników

nabycie nowych kompetencji dostosowanych do zmian gospodarczych

dostosowanie do wdrożeń w ramach gospodarki 4.0. Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników

nabycie nowych kompetencji dostosowanych do zmian gospodarczych

Jesteśmy firmą obecną na łódzkim rynku od ponad 20 lat.

Na co dzień zajmujemy się przyznawaniem pomocy publicznej inwestorom, którzy lokują swój biznes na terenie naszego województwa. Oferujemy tereny inwestycyjne, współpracujemy z samorządami i pomagamy w rozwoju regionalnego biznesu. Nasi przedsiębiorcy realizują projekty na łączną kwotę ponad 15 miliardów złotych, a dzięki ich inwestycjom w regionie powstało ponad 36 000 nowych miejsc pracy.

Potrzeby naszych inwestorów znamy lepiej niż ktokolwiek inny. Dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

Zdobywając dofinansowanie do projektu pt. Strefa RozwoYou uzyskaliśmy 24 miliony złotych (w tym 19, 2 milionów złotych ze środków UE) na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Stanowimy iskrę do rozwoju biznesu, innowacyjności, współpracy B+R oraz networkingu. Potrzeby przedsiębiorców są wyznacznikiem naszych celów. Przyłącz się do nas i skorzystaj z szerokiej oferty Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

INOVATICA

Jesteśmy łódzką firmą działającą na rynku od 2008 roku

Swoją działalność opieramy na innowacjach. Specjalizujemy się w świadczeniu usług programistycznych w zakresie projektowania aplikacji internetowych i mobilnych oraz rozwiązań mapowych. Na rynku wyróżnia nas przede wszystkim znajomość najnowszych technologii i trendów w projektowaniu rozwiązań IT.

Głównymi produktami firmy są geolokalizacyjne rozwiązania dla miejsc użyteczności publicznej (takich jak dworce, lotniska, stadiony, kampusy, szpitale, galerie handlowe), systemy informacji pasażerskiej, systemy informacji turystycznej oraz systemy dla administracji publicznej.

Od początku istnienia pracujemy nad innowacyjnymi projektami oraz prowadzimy własne badania nad nowoczesnymi technologiami. Kochamy to co robimy i jesteśmy dumni z efektów naszej pracy. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, bez ciężkiej pracy wykwalifikowanego zespołu specjalistów – absolwentów Politechniki Łódzkiej. Firma składa się z kilkunastu młodych i ambitnych inżynierów.

Zdajemy sobie sprawę, że kompetencje w branży IT muszą być nieustannie rozwijane i dokształcanie co bezpośrednio przekłada się również na satysfakcję z pracy. Od dwóch lat jesteśmy również aktywnym uczestnikiem ICT Polska Centralna Klaster.

Wykorzystaj swoją szansę! Zgłoś się do projektu!

Przekazaliśmy Wam informacje o założniach projektu i korzyściach, jakie czekają na przedsiębiorców i pracowników

Teraz czas na kolejny krok - tylko poprawne wypełnienie formularza jest warunkiem zgłoszenia do projektu

Jest to JEDYNA szansa na udział w projekcie i otrzymanie dofinansowanie

Pamiętaj! 400 000 bonów czeka na Ciebie!