Logo ŁSSE | Strefa Rozwoyou 2

Dokumenty do pobraniaWzór umowy wsparcia - Strefa RozwoYou2
Wzór upoważnienia do podpisania umowy wsparcia
Załącznik nr 3 do umowy wsparcia - oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 do umowy wsparcia - formularz dla uczestników instytucjonalnych
Załącznik nr 5 do umowy wsparcia - formularz dla uczestników indywidualnych
Załącznik nr 6 do umowy wsparcia - oświadczenie o odpowiedzialności
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa RozwoYou2
Regulamin kontroli w ramach projektu Strefa RozwoYou2
Oświadczenie - miejsce pracy a zamieszkania - Strefa RozwoYou2
Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczejAktualizacja: 10 września 2019
[ strona główna ]