Informacja o naborze

Informujemy, że 30 czerwca o godz. 10:00 ruszamy z kolejnym naborem. Tym razem bony rozwojowe możesz przeznaczyć na usługi krótko i długo terminowe, zdalne i stacjonarne. 

lsse 2

W ramach naboru obowiązują następujące limity finansowe na firmy:

  • mikro 20 020 zł
  • małe 40 040 zł
  • średnie 60 060 zł

Limit na pracownika 9240 zł (z wkładem własnym min. 20%).

Dokumenty rekrutacyjne obowiązują od 30.06.2020 r.

Kilka ważnych informacji niezbędnych podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego:

Zakładka KROK 1

PRZEDSIĘBIORSTWO

Po wprowadzeniu nr NIP kolejne pola Siedziba/oddział/filia przedsiębiorstwa wypełniają się automatycznie

WIELKOŚĆ I TYP PRZEDSIĘBIORSTWA

Wybranie z listy rozwijalnej formy prawnej i wielkości przedsiębiorstwa 

DANE KONTAKTOWE

Wpisanie osoby do kontaktu i danych kontaktowych, ważne aby była to osoba uprawniona do występowania w imieniu firmy również w trakcie weryfikacji wniosku lub rozliczania usług rozwojowych

DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

Czy MŚP należy do sektora przedsiębiorstw wysokiego wzrostu?
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu to przedsiębiorstwo wykazujące w 3 letnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej. To pytanie w szczególności dotyczy średnich przedsiębiorstw, które dzięki spełnieniu tej preferencji otrzymują dodatkowe 10% dofinansowania.

Czy przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w ramach Działania 2.2 / Działania 2.21 (patrz Regulamin paragr. 3 pkt. 4.)

Zakładka KROK 2

LICZBA ZAMAWIANYCH BONÓW

TUTAJ WPISUJEMY WARTOŚĆ ZAMÓWIONYCH BONÓW (kwota łącznie z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Należy pamiętać, że kwota dofinansowania musi być podzielna przez 70,00 PLN, co stanowi wartość netto wycenionej godziny zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji pn. „Strefa RozwoYou 2” za usługę szkoleniową (w tym kursy zawodowe). Wskazane jest aby wcześniej sprawdzić w https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w jakiej mniej więcej cenie są planowane przez Ciebie szkolenia, kursy itd. Będzie Ci wtedy łatwiej aplikować o właściwą pulę środków.

CZY BONY ROZWOJOWE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA USŁUGI ROZWOJOWE DŁUGOTERMINOWE, TJ. USŁUGI O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, TRWAJĄCE POWYŻEJ 3 MIESIĘCY, NP. STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY JĘZYKOWE

Zwracamy uwagę, że jest to istotna informacja, którą należy określić w formularzu aplikacyjnym, ponieważ bony co do zasady są ważne 3 miesiące. Dlatego wcześniej przedsiębiorca powinien wiedzieć czy będzie korzystał z usług rozwojowych krótkoterminowych (trwających do 3 miesięcy), czy długoterminowych. Jeśli planujesz skorzystać z usług trwających dłużej niż 3 miesiące musisz zaznaczyć tę opcję w FZ, patrz paragr. 5, pkt. 12.

Zakładka KROK 3

OŚWIADCZENIA

  • Czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w transporcie.
  • Rodzaj pomocy, o którą podmiot się ubiega? (pomoc publiczna czy de minimis) 

Definicje pomocy publicznej i pomocy de minimis znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa wraz z podstawą prawną. Przede wszystkim chodzi tu o limit pomocy (do 200 tys. EUR, a w przypadku firm transportowych do 100 tys. EUR) uzyskanej przez firmę w ciągu 3 ostatnich lat budżetowych. Jeśli firma przekracza ten pułap, wówczas wsparcie staje się pomocą publiczną.

Wartość udzielonej pomocy możecie Państwo sprawdzić na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

  • Czy w roku bieżącym oraz dwóch latach poprzedzających przedsiębiorstwo, które reprezentuję otrzymało pomoc de minimis?
  • Czy wobec przedsiębiorstwa została wydana decyzja Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu udzielonej pomocy publicznej/de minims.
  • Czy wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję została wydana decyzja o wykluczeniu z ubiegania się o środki europejskie.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 

UWAGA! PO ZAŁOŻENIU KONTA W BUR (WARUNEK KONIECZNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE) I WYPEŁNIENIU ORAZ PRZESŁANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ELEKTRONICZNIE W SYSTEMIE, MACIE PAŃSTWO 3 DNI NA PRZESŁANIE FORMULARZA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS.

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA DANYCH.

WZRÓR FORMULARZA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS, JEST DOSTĘPNY NA:

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php