Powrót usług rozwojowych w formie stacjonarnej

W odpowiedzi na liczne pytania związane ze statusem organizacji szkoleń stacjonarnych Operator informuje, iż z dniem 26.05. 2020 r. odwołuje zapis z Suplementu do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Strefa RozwoYou2 „pkt. 3 Operator nie wyraża zgody na realizację usług rozwojowych w formie stacjonarnej do odwołania.”

Tym samym w obecnym stanie formalno-prawnym wyraża zgodę na realizację usług rozwojowych w formach stacjonarnych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych na poziomie krajowym, m.in. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja br. (Dz. U. 2020 poz. 871 i 872), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja br. (Dz. U. 2020, poz. 904). Zarówno MŚP jak i Podmioty Świadczące Usługi Rozwojowe biorą pełną odpowiedzialność za podejmowane ryzyko zakażenia COVID-19. W odniesieniu do usług stacjonarnych zastosowanie mają zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2 dostępne w zakładce „dokumenty”.