Wykorzystaj bony rozwojowe na usługi zdalne

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji jest niezwykle istotne w rozwoju firmy, a zdobyta wiedza może okazać się kluczowa w prowadzeniu firm po lockdownie. Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Operatorzy bonów rozwojowych, podjęli zdecydowane kroki, aby ułatwić przedsiębiorcom kontynuowanie realizacji usług w ramach funduszy europejskich.

Nastanie pandemii COVID-19 spowodowało zawieszenie bezpośredniej działalności edukacyjnej. Wiele ośrodków szkoleniowych i uczelni  przeniosło świadczenie usług rozwojowych na platformy do distance learningu, co pozwoliło słuchaczom kontynuować rozpoczęte kursy, szkolenia i studia podyplomowe. 

PARP z końcem marca opublikował Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie, które wskazują jak należy przygotować usługę
rozwojową, aby mogła
  być opłacona bonami przyznawanymi m.in. w ramach projektu Strefa RozwoYou 2, realizowanego przez Łódzka Specjalną Strefę Ekonomiczną.  Aktualnie przedsiębiorcy korzystający z bonów rozwojowych mają dwie możliwości ich wykorzystania. Jeśli usługa trwała w trybie stacjonarnym przed ogłoszeniem Zasad bezpieczeństwa, może być kontynuowana po uprzednim przekształceniu karty usługi na tryb zdalny. 
Zmiany w karcie należy wprowadzić zgodnie z Zaleceniami PARP.

Jeśli usługa ma się rozpocząć i być realizowana w okresie zagrożenia epidemiologicznego, należy dostosować ją do trybu zdalnego nauczania. Sposób świadczenia usługi powinien być wskazany
 w karcie usługi, wypełnionej zgodnie z Zaleceniami PARP
Prawidłowo przygotowaną kartę należy opublikować najpóźniej na 5 dni przed datą jej rozpoczęcia. Natomiast uczestnicy muszą okonać zapisu na usługę co najmniej 4 dni przed jej uruchomieniem. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową jest zobowiązany zamknąć listę uczestników najpóźniej 3 dni przed datą jej rozpoczęcia.

W planowaniu distance learningu należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach dotyczących jego realizacji:

 ·  liczba uczestników usługi nie może przekraczać 15 osób; 
·  usługi realizowane zdalnie muszą odbywać się w czasie rzeczywistym; 
·  usługodawca ma obowiązek przekazać dane dostępowe Operatorowi niezwłocznie, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi; 
·  usługodawca jest zobowiązany do umożliwienia Operatorom Regionalnym prowadzenia monitoringu usług zdalnych poprzez udzielenie im na żądanie dostępu do usługi.

Szczegóły dotyczące korzystania z bonów rozwojowych w okresie pandemii COVID-19 można znaleźć na stronie projektu Strefa RozwoYou 2
Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Biura Projektu: 885 801 405885 801 412, 885 801 413