Standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 30.03.2020

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań, pozwalających sektorowi usług rozwojowych zniwelować straty powodowane brakiem możliwości realizacji usług w formie stacjonarnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości określiło standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z standardami opublikowanymi przez PARP w dniu 30.03.2020.  Pełna treść dokumentu znajduję się tu