Zmiana usługi na zdalną – instrukcja

W związku z realizacja usług rozwojowych w trybie zdalnym Podmioty Świadczące Usługi Zdalne muszą dostosować karty do wspomnianego trybu świadczenia szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i usług doradczych. 

Zalecenia, które muszą być spełnione podczas zmiany karty usługi rozwojowej stacjonarnej na formę zdalną, w okresie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 30.03.2020 r. są dostępne tu.

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń wskazanych przez PARP w celu uniknięcia problemów związanych z kontrolowaniem i rozliczaniem usług rozwojowych.