Usługi zdalne w ramach Strefy RozwoYou 2

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, iż w ślad za komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju z 13 marca 2020 roku rekomendujemy realizację usług rozwojowych w formie zdalnej. Prosimy o wnikliwą analizę treści usług rozwojowych, gdyż tylko część z nich może być realizowana w sposób zdalny ze względu na swoją specyfikę.

W nawiązaniu do komunikatu z 19 marca 2020 r. informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w Bazie Usług Rozwojowych. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonania ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

 

Przedstawione w Wytycznych rozwiązania są możliwe do natychmiastowego zastosowania. W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości usług publikowanych w BUR dopuszcza się możliwość dokonywania modyfikacji sformułowanych w  Wytycznych, w odpowiedzi na dalszy rozwój sytuacji, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o czym PARP będzie informowała na portalu BUR. Prosimy o bieżące śledzenie aktualności Bazy Usług Rozwojowych.

 

Jednocześnie ŁSSE jako Operator systemu dystrybucji bonów rozwojowych, pragnie poinformować, iż dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej uruchomić kolejną rundę naboru do projektu Strefa RozwoYou 2. Zachęcamy również do monitorowania zakładki aktualności na stronie BUR oraz zapoznania się z:

  • Wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu;
  • Instrukcją wypełniania Karty usługi świadczonej zdalnie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 885801412, 885801413, 885801416 bądź mailowego: info@strefarozwoju.lodz.pl.