Przypominamy o terminowym przekazywaniu załączników do umowy

Przypominamy, że po podpisaniu Umowy wsparcia Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

  • zapisania Pracowników na usługi rozwojowe w BUR przy użyciu prawidłowego ID wsparcia;
  • przekazania do ŁSSE, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej usługi rozwojowej, Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia) oraz Formularza uczestnika indywidualnego (Załącznik nr 5 do Umowy wsparcia).

Wyżej wymienione załącznik należy wypełnić i wygenerować w ISOBR (system Strefy RozwoYou 2). Wydrukowane załączniki po podpisaniu przez Pracowników należy przekazać Operatorowi.

UWAGA! Wypełnienie załącznika nr 5 jest możliwe po zapisaniu Pracowników na usługę rozwojową w BUR;

Należy również pamiętać, że w przypadku zamieszkania Pracownika poza terenem województwa łódzkiego wraz z Załącznikiem nr 5 i 3 do Umowy wsparcia, MŚP zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi oświadczenia dotyczącego miejsca świadczenia pracy, podpisanego przez Pracownika (dostępne w zakładce „dokumenty”).