Pobierz zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Przypominamy, że każdy Przedsiębiorca korzystający z dotacji na usługi rozwojowe w Strefie RozwoYou 2, ma wystawiane zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. 

Zaświadczenie można, w każdej chwili, ściągnąć z konta MŚP w ISOBR (system Strefy RozwoYou 2). Po zalogowaniu do platformy należy przejść do zakładki „Zaświadczenia/Informacje” i kliknąć na  nazwę odpowiedniego pliku w celu jego ściągnięcia.