Zapisz się poprawnie na usługi rozwojowe

Aby w pełni skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe konieczne jest poprawne zapisanie się na nie. Dlatego prosimy o uważność w czasie zapisów i spełnienie wszystkich wymagań.

Poniżej kilka istotnych punktów dotyczących procesu zapisywania się na usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych:
  • zapisu należy dokonać przy użyciu ID wsparcia przyznanego przez ŁSSE;
  • zapisu na usługę rozwojową w BUR przedsiębiorca musi dokonać co najmniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem (tj. maksymalnie do północy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie usługi);
  • pamiętaj, że możesz wybrać TYLKO usługi współfinansowane z EFS;
  • wykluczone z dofinansowania w ramach projektu bonowego są usługi typu e-learning;
Polecamy zapoznanie się z instrukcją zapisu na usługi rozwojowe, która dostępna jest na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser (zakładka „Zgłoszenie do udziału w usłudze przez Uczestnika Instytucjonalnego”).