Rusza I nabór wniosków do Strefy RozwoYou 2!

Już 24 września o godzinie 13.30 zostanie uruchomiony Formularz Zgłoszeniowy do projektu Strefa RozwoYou 2. Aplikacje do projektu mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego.

W ramach naboru będą obowiązywały następujące limity na wnioskowaną kwotę:

  • Mikroprzedsiębiorstwo: 92 400,00 zł;
  • Małe przedsiębiorstwo: 231 000,00 zł;
  • Średnie przedsiębiorstwo: 462 000,00 zł;

Pamiętaj! Aby złożyć aplikację do projektu musisz posiadać konto instytucjonalne w Bazie Usług Rozwojowych.

Przed przystąpieniem do składania wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Strefa RozwoYou 2”.